Quả địa cầu để bàn

Quả địa cầu để bàn, toàn thân bằng đồng khảm ốc và nhiều loại vật liệu đá khác nhau tạo nên màu các đại lục rất đẹp và độc đáo.
Kích thước: cao tổng thể 50cm, đường kính địa cầu 30cm, đường kính vòng đồng ngoài cùng 40cm.