Đôi gà bằng đồng

Đôi gà chọi bằng đồng, đang chiến đấu rất hăng máu, 1 con trong tư thế đã gãy cánh. Kích thước: dài 17cm cao 10cm.