Tượng đồng anh nông dân

Tượng đồng anh chàng nông dân Pháp trong vụ gặt lúa mì. Tất cả chi tiết rất đẹp và có hồn.
Kích thước: cao 64cm, rộng 19cm, sâu 16cm.

 

Mã: CT98858 Danh mục: , Thẻ: