Anh em nhà Pathe thống trị thị trường máy hát Pháp cuối thế kỷ 19 như thế nào?

Câu chuyện về anh em nhà Pathe, Charles & Emile vươn lên giàu có là một câu chuyện điển hình về tinh thần kinh doanh thuần túy nhất. Năm 1894, Charles đã theo dõi một nhà triển lãm Edison tại một hội chợ, và nhận thấy rằng với một máy hát Edison và 20 ống […]

Tìm hiểu gốm sứ cổ Nhật Bản

Đồ gốm sứ là một trong những hình thức thủ mỹ nghệ lâu đời của Nhật Bản. Gốm sứ cổ Nhật Bản có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới gần 10.000 năm trước công nguyên. Một trong những lý do khiến gốm sứ Nhật Bản phát triển là vì nghệ thuật uống trà […]