Đồng hồ cây Đức sâu tuổi

Đồng hồ cây Đức hàng sâu tuổi, chạy cót 8 gông 8 búa, quả lắc bằng gỗ mặt men. Cao 2m25 rộng 56cm sâu 24cm.