Đồng hồ tủ

Đồng hồ tủ Đức 8 gông 8 búa 3 tạ, cao 2m1, rộng đế 1m20, rộng thân 80cm, sâu 25cm, 2 bên cạnh tủ có 3 tầng kính có thể bày đồ bên trong, có đèn chiếu sáng.