Đồng hồ Đức Belcanto

Đồng hồ Đức Belcanto được sản xuất trong khoảng năm 1960 đến 1980, 2 tạ, chuông bát 30 phút điểm chuông 1 lần.

Dài 1m30 tính cả quả lắc, rộng 35cm, sâu 15cm.