Đồng hồ cây ODO Pháp

Đồng hồ cây ODO ĐỨC máy 10 gông 10 búa, 15 phút điểm chuông 1 lần. Cao 2m10, rộng 40cm, sâu 25cm.