Đồng hồ vỏ sứ Pháp

Đồng hồ vỏ sứ xuất xứ Pháp, họa tiết mạ vàng 15 phút điểm chuông 1 lần, máy cót 7 ngày. Cao 37cm, rộng 20cm sâu 15cm