Đồng hồ treo tường cổ

Đồng hồ treo tường cổ, xuất xứ Pháp. 3 tạ  bằng gang, quả lăc to nặng, mặt men chạy kim giây. 15 phút điểm chuông 1 lần, chuông bát kêu to.

Đồng hồ dài 1m8, ngang 44cm, sâu 22cm