Đồng hồ vai bò Đức

Đồng hồ vai bò Đức 5 gông đồng 5 búa, 15 phút điểm chuông 1 lần, ngang 75cm, cao 24cm.

Mã: CT17359 Danh mục: , Thẻ: