Đòng hồ để bàn Đức

Đồng hồ để bàn Đức, 5 gông đồng, 15 phút điểm chuông 1 lần, có ngắt chuông đêm. Cao 40cm, rộng 28cm, sâu 18cm.