Đồng hồ để bàn Đức

Đồng hồ để bàn Đức, chạy máy tuần, 5 gông đồng 15 phút điểm nhạc 1 lần. Cao 34cm, rộng 25cm, sâu 17cm.