Đồng hồ treo tường Đức

Đồng hồ treo tường Đức chuông vòng, 30 phút điểm chuông 1 lần, dài 90cm, ngang 36cm, sâu 13cm,