Đồng hồ để bàn Đức

Đồng hồ để bàn Đức, 5 gông đồng, có tắt chuông đêm, có chỉnh nhanh chậm trên mặt đồng hồ. Cao 39cm, ngang 28cm, sâu 17.5cm.