Đồng hồ song tiện Đức

Đồng hồ song tiện Đức, máy kenzie 3 lỗ, 15 phút điểm chuông 1 lần. Dài 85cm, ngang 35cm sâu 20cm