Boulle

Đồng hồ boulle, xuất xứ Đức. Mặt men, chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần. Tổng thể đẹp hoàn hảo, đủ bệ.
Kích thước: Dài 61cm cả bệ, rộng 22cm.