Đồng hồ để bàn

Đồng hồ để bàn, xuất xứ Đức, máy 5 bát chuông độc đáo, 5 búa 15 phút điểm chuông 1 lần, chơi bản Wesminster.
Kích thước: cao 37cm, rộng 30cm, sâu 18cm.