Đồng hồ Anno 1750

Đồng hồ Anno 1750, xuất xứ Đức. sử dụng trọng lực của đồng hồ để chạy theo dạng trượt từ trên xuống theo thanh răng cưa, máy ngày.
Một chiếc đồng hồ đẹp độc đáo và nhắc nhở thời gian rất tuyệt vời.
Kích thước: 67cmx12cm.