Đồng hồ cây góc

Đồng hồ cây thích hợp để góc nhà, máy đức 8 gông 8 búa, cao 2m1 rộng 53cm sâu 25cm.