Cặp bình đồng Nhật

Cặp bình đồng Nhật, đã được khoảng 120 năm tuổi. Với họa tiết dàn nho phía trên, phần thân trung tâm là hàng long la hán biểu tượng của sức mạnh và sự dũng mãnh.
Phần chân đế là hình tượng chim hạc và quy tượng trưng cho sự may mắn, thanh cao, quyền quý, trí tuệ, minh mẫn, trường thọ.