Bộ 3 món đồng

Bộ 3 món đồng pháp lam, 1 đỉnh 2 bình đồng Nhật cổ. Trên nắp đỉnh bị 3 lỗ nhỏ nhưng nếu nhìn phía trước không ảnh hưởng tới thẩm mỹ.
Kích thước: Đỉnh cao 34.5cm, bình cao 18.5cm.