Đèn dầu tượng

Đèn dầu và tượng, sự kết hợp độc đáo giữa đèn dầu, tượng cổ và đế đá cẩm thạch tạo nên một tác phẩm rất đẹp và tinh tế.
Kích thước: đèn cao 75cm, đế 35cm.