Bộ Âu Đồng và 12 Chén Đồng

Âu đồng xuất xứ Ấn Độ gồm 1 âu đường kính 36cm, 1 mâm đồng đường kính 63cm, 1 đế mặt đồng 50cm, cao 69cm