Đầu sư tử

Đầu sư tử, xuất xứ Séc, kích thước 40x32cm. Chất liệu bằng hợp kim.