Cán cân công lý

Cán cân công lý và tượng nữ thần công lý, xuất xứ Pháp, toàn thân bằng đồng kết hợp với đá. Kích thước: cao 53cm, rông 12cm, sâu 17cm.