Đôi ngựa đồng

Đôi ngựa bằng đồng xuất xứ Pháp, kích thước cao 35cm, ngang 50cm sâu 23cm.