Bình đồng Nhật

Cặp bình đồng, xuất xứ Nhật, họa tiết Đúc nổi, phía dưới họa tiết cá bơi, phía trên là chim bay, 2 bên là 2 cành hoa bằng đồng.
Kích thước: cao 61cm, đường kính miệng 30cm.