Bộ 3 món pháp lam Nhật cổ

Bộ 3 món đồng pháp lam cổ, xuất xứ Nhật, gồm 1 đỉnh và 2 bình 2 bên.
Kích thước: đỉnh cao 46cm, bình cao 37cm, chu vi bụng 75cm, đường kính 23cm.