Đồng hồ đức hoạ tiết hoa Lan Tây

Đồng hồ cây Đức họa tiết hoa Lan Tây với 8 gông 8 búa 3 tạ, cao 2m02, rộng thân 35cm, rộng chân 58cm, sâu 20cm.