Đồng hồ tủ Đức

Đồng hồ tủ Đức, 12 gông 12 búa, cao 2m, rộng 70cm, sâu 24cm. 2 bên có 2 tầng kính có thể bày đồ bên trong.