Đèn dầu Pháp

Đèn dầu, xuất xứ Pháp, thân đèn đá đỏ kết hợp với bầu pha lê và lam cùng tông rất đẹp.
Kích thước: cao 81.5cm, bầu 15.5cm.