Đồng hồ cây Đức

Đồng hồ cây xuất xứ Đức, nhập nguyên bản cả thùng và máy. Máy Frank Hermle Đức 12 gông 12 búa 2 bản nhạc. Cao 2m34 rộng 50cm, sâu 27cm