Đồng hồ boulle

Boulle máy FHS Đức cao 76cm cả bệ, riêng đồng hồ là 55cm, ngang 35cm, sâu 18cm, chuông 30 phút điểm 1 lần.