Đồng hồ để bàn sứ

Đồng hồ để bàn cao 36cm, ngang 18cm, sâu 9cm, xuất xứ Đức. 30 phút điểm chuông 1 lần, chuông bát.