Đèn dầu tượng

Đèn dầu tượng xuất xứ Pháp. Một sự kết hợp độc đáo giữa đèn đầu, đồng hồ và tượng anh lính trên tay là chú chim bồ câu, sự khao khát hòa bình của một anh lính.
Đồng hồ máy tuần chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: cao 73cm, rộng 36cm, sâu 17cm.