Thánh giá

Cây thánh giá bằng đồng pháp lam trên nền đá đen. Phía trên cùng là tượng chúa Jesus bằng đồng.
Kích thước: 25.5cm x 15cm.