Khiên kiếm

Khiên kiếm, xuất xứ Anh, chất liệu khiên và tay cầm kiếm bằng đồng thân kiếm bằng sắt, hàng xưa decor nên không có lưỡi kiếm.
Kích thước: 62cmx48cm.

Mã: CT25964 Danh mục: , , Từ khóa: