Tượng thiếu nữ

Tượng thiếu nữ, xuất xứ Đức, toàn thân bằng đồng đúc.
Kích thước: cao 44cm, nặng 9kg.