Đèn tiffani tượng

Đèn tiffani để bàn, thân đèn là tượng một thiếu nữ xách giỏ hoa rất đẹp, với 3 móng sư tử sắc nét.
Kích thước: cao 67cm, rộng chân 30cm.