Đồng hồ tượng

Đồng hồ tượng nàng thơ, xuất xứ Pháp. Máy Japy Pháp chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: cao 47cm, rộng 35,5cm, sâu 12.5cm.