Đồng hồ Comtoise

Đồng hồ Comtoise, xuất xứ Pháp, máy 3 tạ, 8 gông 8 búa, 15 phút điểm chuông 1 lần. Mặt và quả lắc được dập họa tiết tiết rất đẹp.
Kích thước: dài 1m34cm, mặt 47cmx35cm.