Đồng hồ ODO

Đồng hồ ODO, xuất xứ Pháp, mặt men máy cổ 2 tạ gang, chuông bát 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: dài 1m50, mặt 42cmx28cm, sâu 13.5cm.