Đồng hồ Odo

Đồng hồ máy ODO dòng comtoise, xuất xứ Pháp, mặt và quả lắc được dập nổi hoa văn rất đẹp. Mặt men, chuông bát to, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: dài 1m40, mặt 41cmx33cm.