Đồng hồ để bàn Đức

Đồng hồ để bàn, xuất xứ Đức, chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: rộng28cm, cao 18cm, sâu 11cm.