Đèn đồng hồ đèn tượng

Một tác phẩm tuyệt vời kết hợp giữa đồng hồ và đèn, một thiếu nữ xinh đẹp, 1 thiên thần nhỏ xinh.
Đồng hồ Đức chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: rộng 52cm, sâu 24cm, cao hết bóng 67cm.