Đồng hồ Vedette 10-10

Đồng hồ Vedette, xuất xứ Pháp, máy 10 gông 10 búa chơi 2 bản nhạc Westimster và Ave. 15 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: dài 59cm, rộng 41cm, sâu 16,5cm.