Đồng hồ tượng

Đồng hồ tượng xuất xứ Pháp, toàn thân bằng đồng một số chi tiết mạ vàng còn rất đẹp.
Máy Japy Pháp 30 phút điểm chuông 1 lần.