Đồng hồ tượng

Đồng hồ tượng xuất xứ Pháp, toàn thân bằng đồng một số chi tiết mạ vàng còn rất đẹp.
Máy Pháp mặt men 30 phút điểm chuông 1 lần.
Cao 51cm, rộng 32cm, sâu 11cm.