Tượng chúa Jesus

Tượng chúa Jesus xuất xứ Pháp, tượng bằng đồng Đúc, tượng rất đẹp, có hồn.
Kích thước: cao 1m46cm cả bệ, tượng cao 98cm, bệ cao 48cm. Tổng trọng lượng 46kg.